Kom till Båstad!

Båstad har något för alla, vare sig man vill ha party eller naturupplevelesr. På den här webbplatsen kan du läsa om vad som händer i staden.

Hör av dig

Båtstaden eller Bodos ställe?

Det finns två teorier om varför Båstad heter som det heter. Enligt den ena syftar namnet på att orten är belägen vid en bra plats för att lägga till med båtar, alltså en båt-stad.

Den andra teorin stöder sig på skriftliga källor från tidig fransk medeltid. Där nämns namnet Bodo, som syftar på en man som skulle kunnat komma från Skåne. Det finns många platser i Sverige vars nämn är bildade på personnamn med slutledet –sted. Båstad skulle alltså ha kunnat heta Bodosted från början, vilket betydde Bodos ställe.

Vilken av dessa två teorier som är mest överensstämmande med verkligheten kommer vi nog aldrig att veta. Det man däremot vet är att Båstad vuxit fram tack vare sitt läge vid den gamla landsvägen som gick från Helsingborg till Halland. På båda sidor om vägen byggdes hyddor och hus, som blev grunden till dagens Båstad. Troligen låg de första husen ungefär där Köpmansgatan går idag.

Staden Båstad

Första gången som Båstad nämns i en bevarad text är år 1450. 1462 erhöll Båstad stadsprivilegier av den danske kungen. Till en början växte staden, men under andra halvan av 1500-talet, och första halvan av 1600-talet, minskade stadens betydelse. Staden brändes ned av svenska trupper 1565, under det Nordiska sjuårskriget. Båstad, och resten av Skåne och Halland, blev svenska efter freden i Roskilde 1658.

Det som fick Båstad att leva upp igen var järnvägen mellan Helsingborg och Halmstad. Vid samma tid, i slutet av 1800-talet, började det också bli populärt att bada under sommaren. Järnvägen gjorde Båstad till en tillgänglig badort för den tidens societet. En av de nuvarande stadsdelarna i Båstad, Malen, var från början en kurort som grundades i slutet av 1800-talet. Idag har den intergrerats i staden Båstad. Det var inte bara själva staden Båstad som blev populärt, utan även resten av Bjärehalvön, det näs som Båstad ligger på.